Khuyết một vầng trăng - Thơ Lê Huy Hạnh

11.09.2015

Có thể một câu thơ chẳng có nghĩa lý gì

Khi bạn đang cần cơm, bạn đang cần áo

Nhưng nếu không có một câu Kiều làm sao dân tộc mình băng qua dông bão

Bằng một chữ Tài, bằng một chữ Tâm

Khuyết một vầng trăng - Thơ Lê Huy Hạnh

Những câu thơ thơm hương rạ, hương rơm

Có vị ngai ngái bùn và mặn mòi gió biển

Có màu tím tái da đêm mùa đông buốt giá

Có gió lào quất hằn sâu trên những tấm lưng trần

 

Những câu thơ như hạt gạo trắng ngần

Xay, giã, giần, sàng. Mồ hôi và máu

Câu ví dặm tiễn người, giục người đi chiến đấu

Tháng Tám. Mùa thu. Người người nắm chặt tay

Những câu thơ cho đôi lứa đắm say

Hóa con đò chòng chành Cửa Tiền, Bến Thủy

Làm nón trắng nghiêng chao dáng em chiều về quê mẹ

Hoa cỏ may, biêng biếc những triền đê

 

Những câu thơ ngân tiếng sáo diều ngây ngất hồn quê

Chớp bể, mưa nguồn. Mười mưa, chín nắng

Cây đa, bến đò, bờ ao, ngõ vắng

Vọng lời Mẹ ru hồng giọt sữa ngàn năm

 

Những câu thơ, những câu thơ gọi người

Khuyết một vầng trăng...

 

L.H.H