Ngồi với cơn mưa – Thơ Mai Hữu Phước

12.01.2017

Cơn mưa đếm giọt bên trời

Tôi ngồi đếm bước chân người đi qua

Chợt nghe tiềm thức vỡ oà

Gót ai trắng mắt mưa nhoà xa xưa.

Ngồi với cơn mưa – Thơ Mai Hữu Phước

Hẹn hò như thể là chưa

Chút thương chút nhớ là chưa chút gìỊ

Cà phê đếm giọt phân ly

Tháng năm gói những mùa đi trong đời.

 

Khói buồn đắp điếm bờ môi

Tiếng câm vọng lại nói cười xa xưa.

Giòng sông đón hết cơn mưa

Câu thơ thì hụt bởi thừa dư âm.

 

Ruổi rong như kẻ thăng trầm

Đời đôi khi cũng ôm nhầm buồn vui.

Cơn mưa ngồi lại với người

Nghiêng con phố hẹp nói lời nhỏ to.

 

M.H.P