Chiều Ngũ Hành Sơn - Thơ Mai Hữu Phước

07.10.2017

Biển lặng

ngàn xanh

chiều tĩnh mịch

Vạn cổ trầm tư

dáng núi nghiêm.

Chiều Ngũ Hành Sơn - Thơ Mai Hữu Phước

Tay hoa

ai gởi đời tâm ý

Để mỹ nhân gầy

bóng đá

nghiêng.

 

M.H.P