Tôi với tôi xung khắc - Thanh Quế

14.06.2019

Tôi không còn khả năng hòa hợp với chính mình

Tôi với tôi xung khắc

Khi tôi giục: Đi mau lên để nhanh tới đich

Bản thân tôi lừng khừng: Không tới cũng chẳng sao

Tôi với tôi xung khắc - Thanh Quế

Khi tôi bảo: Đời người sắp cạn rồi, hãy mau làm việc

Bản thân tôi khoát tay: Năm tháng còn dài


Không còn khả năng hòa hợp với chính mình

thân thể tôi tự nhiên tách thành hai nửa

Mỗi một nửa lang thang một chỗ

Lại tìm nhau, kêu gào hòa hợp nhau....


T.Q