Chiều Vu Gia - Thơ Nguyễn Văn Tám

19.01.2017

Không có bạn nằm đây
Mình không về Đại Lộc
Mượt mà xanh ruộng bắp
Phù sa hồng chân mây
Vu Gia chảy từ đâu
Đi qua bao vùng đất
Bồn chồn tiếng chim hót
Chao nghiêng một khoảng trời

Chiều Vu Gia - Thơ Nguyễn Văn Tám

Chiều ấy bạn không về

Cùng hai người lính trẻ

Phía bờ sông súng nổ

Giá bạn chờ hoàng hôn…

 

 Tất cả chỉ vậy thôi

Một buổi chiều nghiệt ngã

Bạn đi xa, xa mãi

Vu Gia ơi, Vu Gia!

 

Tôi gọi tên dòng sông

Mà lòng đau muối xát

Tôi gọi tên bạn tôi

Ngậm ngùi trong nước mắt

 

Dòng sông mang phù sa

Cháy lên hoàng hôn đỏ

Vuông đất bạn giữa trời

Phù sa loang cuối bãi!

      
N.V.T