Ngày vắng – Thơ Nguyễn Minh Hùng

07.05.2018

Để rồi có một ngày vắng
người giã từ tôi phương nào
giấy nguyên phận mình giấy trắng
trái thời gian chín nôn nao
Đi về nơi đang lấm láp
vai người chạm phải vai người
lời va vào lời tan nát
tiếng yêu lạnh cóng trên môi

Ngày vắng – Thơ Nguyễn Minh Hùng

Mẹ tôi chị tôi không biết

đứa đang say nắng tha phương

đất đai cỗi cằn bức thiết

mưa lành bỏ ngỏ cố hương

 

Đi tới nơi hương không tới

người che khuất lấp mặt người

không gặp lại không gặp gỡ

thương ai ngóng phía chân trời

 

Rồi không mưa rồi không nắng

phương nào tôi tống biệt tôi

câu thơ đứng ngồi ngày vắng

gánh gồng hết một đơn côi...

 

N.M.H