Lòng trôi Tràng An – Thơ Quốc Sinh

01.12.2016

mênh mông
thinh lặng thiên nhiên
dòng
mênh mông nước
nối liền mênh mông
đỉnh xanh dựng tiếp đỉnh xanh
thuyền
đi một chiếc mà thành
thênh thang

Lòng trôi Tràng An – Thơ Quốc Sinh

lòng tôi

trôi

giữa Tràng An

 

trong non nước đổ trăm ngàn niềm thiêng

bao nhiêu

thinh lặng thiên nhiên

xưa

bao nhiêu

khói về miền sương

nay.

 

Q.S