Hương thảo – Thơ Bùi Công Minh

05.11.2017

Vẫn biết là hương thảo
Nhưng muốn gọi Cỏ thơm
Dẫu chỉ là phận cỏ
Mà mùi hương đế vương. 

Chẳng có hoa khoe sắc
Chỉ cọng lá khô gầy
Khiêm nhường trong nẻo vắng
Nép mình dưới tán cây

Hương thảo – Thơ Bùi Công Minh

Không mấy người chăm tưới

Hương vẫn thơm đậm đà

Ngày, vui theo nắng mới

Đêm, bạn cùng sương sa.


B.C.M