Mùa yêu – Thơ Nguyễn Long

07.03.2018

Đưa em về lại với đồng

Về bơi ngược gió dòng sông thuở nào

Về trồng lại khóm ca dao

Chung tay dặm lại trăng sao đêm làng

Về cày lại thửa ruộng hoang

Ngày xưa ai múc trăng vàng đổ đi

Mùa yêu – Thơ Nguyễn Long

Cánh đồng mấy bận thiên di

Còn hương cỏ mật thơm vì đất đai

Mới qua rét đậm mưa dài

Mùa màng thất bát lúa khoai vụ này

“À ơi... bưng bát cơm đầy"

Ai ru giống mẹ những ngày xa xưa

Nỗi buồn để đón cơn mưa

Niềm vui đưa vạt nắng thưa trên đồng

Ta về lại việc nhà nông

Gieo mong cấy nhớ vun trồng mùa yêu.

 

N.L