Đưa người – Thơ Ngân Vịnh

21.03.2019

Đưa người mà lại không đưa
Nhớ thương xa lắc ngày xưa nghe gần
lại mùa hoa cải vàng sân
phù sa lấm láp bưóc chân quản gì

Đưa người mà người không đi
Còn chi sông rộng, còn chi tháng ngày
ngả nào rủi, ngả nào may
con đò vẫn nhánh sông gầy thả neo

 Đưa người – Thơ Ngân Vịnh

Đưa người chẳng có người theo

Bông lau phờ phạc dặm đèo chia đôi

ngoảnh sau ngoảnh trước mình tôi

vầng trăng chưa mọc chỗ ngồi mù sương.


N.V