Mộ giữa hư vô – Thơ Nguyễn Hoàng Sa

25.09.2017

Một đời nặng nợ núi sông
Ba đi ngày ấy … rồi không trở về
Nặng tình chồng, nợ lời thề
Lặng thầm mẹ chịu trăm bề đắng cay
Giữa vòng lưới giặc bủa vây
Thân cò lặn lội nuôi bầy con thơ
Mất cha con trẻ bơ vơ
Chợ đời xuôi ngược – đôi bờ rủi may

Mộ giữa hư vô – Thơ Nguyễn Hoàng Sa

Tìm Ba tháng rộng năm dày

Tóc xanh mẹ  - đã phủ đầy gió sương

Vẫn heo hút giữa mù sương

Suối – sông – bờ – bãi – đồi – nương … nơi nào ?

Nhìn đất rộng – hỏi trời cao

Nén nhang khấn giữa hư vô. Nghẹn lời !...

 

N.H.S