Khi thế giới mở ra - Thơ Thanh Quế

10.07.2017

Khi thế giới mở ra thì họ thu nhỏ lại

Không phải quốc gia

Mà là một tỉnh

Tỉnh thật mênh mông

Khi thế giới mở ra - Thơ Thanh Quế

Huyện ư?

Chỉ còn một xã

Và một thôn còn rất đông người

Họ thu về gia đình

Cũng ồn ào quá

Và bây giờ họ cố thu, thu lại

Nhỏ như một hạt cát, như một con ve

Để

Chỉ

Chính

Mình


T.Q