Dấu cũ – Thơ Nguyễn Hoàng Sa

13.04.2015

Khuất mờ chiều cũ năm xưa

Hoàng hôn đổ xuống nhập nhòa lối đi

 Chợt nghe hương gió thầm thì

Nào đâu hiểu gió nói gì. Gió ơi!

Tỉnh say ảo mộng cuộc người

Đêm sâu lộ một nụ cười trắng tinh

Dấu cũ – Thơ Nguyễn Hoàng Sa


Nhiều khi níu bóng tìm mình

Tiếng cười khóc giữa lặng thinh cõi đời…

 

Ai làm giọt nắng mồ côi

Thương người nhạt những hạt rơi cuối chiều

 

Khuất mờ dấu cũ tịch liêu

Bấm tay đếm mãi mấy điều vu vơ

 

N.H.S