Huyền thoại buổi chiều xanh – Thơ Phan Bùi Bảo Thi

04.07.2013
..

Đó là buổi chiều thành phố xanh màu xanh của lá

Những chiếc nón bài thơ vội vã đi về

Đằng kia là phương Bắc

Nơi có mùa hè goá bụa tiếng ve

...

Huyền thoại buổi chiều xanh – Thơ Phan Bùi Bảo Thi

Đó là buổi thành phố xanh màu xanh của lá

Những chấn song trên ô cửa cuộc đời rộn rã

Tôi nhặt đất dưới chân mình để xưng tụng tình yêu

 

Chúng ta đã đi quá nhiều lần qua góc phố ấy

Góc phố mang tên loài hoa Ngọc lan

Chúng ta đã dừng lại quá nhiều lần trên bờ cỏ của dòng sông ấy

Nơi có những đôi vợ chồng sơn ca đất

Hôn phối, để sinh nở cho đời muôn triệu cháu con

 

Và hằng đêm, hằng đêm...

Chúng ta vẫn ngồi bên nhau chờ đợi

Chờ đợi từ phía Đông - Bắc có một vì sao rụng

Ấy là lúc ta cắn vào môi nhau

 

Chúng ta nằm bên nhau thỏng đôi chân xuống biển

Biển vẫn nghìn đời sóng trắng

Lũ dã tràng vẫn miệt mài xe cát ru ta

 

Đó là buổi chiều thành phố xanh màu xanh của lá

Những chiếc nón bài thơ vội vã đi về

Đằng kia là phương Bắc

Nơi có mùa hè goá bụa tiếng ve

 

Chúng ta vẫn hồn nhiên đính lên đời nhau những nốt buồn da thịt

Những đường gân rộp phồng của biển

Cuốn linh hồn từ lá mang đi

 

Đó là buổi chiều thành phố mang tôi về từ một chuyến xe

Rồi bừa bãi ném tôi vào lò lửa

Thịt da tôi tan ra

Trái tim tôi máu ứa

Trong tuyệt vọng tôi mơ đôi đỉnh vú ngọc ngà

 

Đó là buổi chiều thành phố xanh màu xanh của lá

Những chấn song trên ô cửa cuộc đời rộn rã

Tôi nhặt đất dưới chân mình để xưng tụng tình yêu.

             

 

 P.B.B.T

Rút từ tập: Đà Nẵng – Thơ 1997 - 2012