Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Đà Nẵng xét tặng thưởng năm 2020

25.11.2020
Văn Anh
Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố Đà Nẵng cho biết Hội đồng Nghệ thuật của Hội đã xét chọn 6 tác phẩm được tặng thưởng năm 2020.

Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Đà Nẵng xét tặng thưởng năm 2020

Tặng thưởng của Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật năm nay gồm có 1 giải A, 2 giải B và 3 giải C.

Giải A được trao cho tác phẩm Trong sương của NSNA Nguyễn Quang

2 Giải B được trao cho các tác phẩm Chống dịch của NSNA Nguyễn Anh Cường và Những chiến binh Hottile giữa núi rừng Tây Nguyên của NSNA Nguyễn Đăng Đệ.

3 Giải C được trao cho các tác phẩm: Gương sáng học tập của NSNA Nguyễn Vĩnh Phan, Biển gọi của NSNA Huỳnh Nam Đông, Cầu rồng thành phố Đà Nẵng của NSNA Thái Quán Chúng.

Hội sẽ tổ chức trao tặng thưởng vào dịp triển lãm cuối năm 2020.