Kế hoạch xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ X

02.06.2021
Văn Anh
Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa công bố kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND), Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) lần thứ X.

Kế hoạch xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ X

Theo kế hoạch, việc hoàn thiện hồ sơ và kết thúc thời gian nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu này ở hội đồng cấp cơ sở chậm nhất là 20-6-2021. Sau 5 ngày làm việc, hội đồng cấp cơ sở sẽ công khai kết quả xét tặng vào giữa tháng 7.

Hội đồng cấp bộ, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương thành lập để xét hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT do các hội đồng cấp cơ sở trình theo quy định. Trước khi hội đồng cấp bộ họp, toàn bộ danh sách nghệ sĩ được đề nghị xét tặng sẽ được công khai trên các phương tiện thông tin để lấy ý kiến của nhân dân.

Dự kiến, hội đồng cấp nhà nước sẽ triển khai công tác xét tặng vào cuối tháng 11 và hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ X vào cuối tháng 12- 2021.

Trước đó, ngày 18/7/2019 Thủ tướng chính phủ đã ban hành Nghị quyết 54/NQ-CP về việc phong tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ IX. Theo đó, 50 cá nhân đã được trao danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” và 149 cá nhân được trao danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”.

V.A