Hội Nghệ sĩ sân khấu xét tặng thưởng năm 2020

30.11.2020
Minh Khuê
Theo thông báo của Hội Nghệ sĩ sân khấu Đà Nẵng, Hội đồng Nghệ thuật của Hội đã xét chọn tặng thưởng cho 7 hội viên có tác phẩm tham gia hội thi và nhiều đóng góp tích cực trong công tác xây dựng, biểu diễn các chương trình nghệ thuật của Hội năm 2020.

Hội Nghệ sĩ sân khấu xét tặng thưởng năm 2020

Trên cơ sở những đóng góp về mặt sáng tác tác phẩm và tổ chức biểu diễn phục vụ công chúng, Hội đồng Nghệ thuật của Hội Nghệ sĩ sân khấu đã quyết đinh Tặng thưởng 4 giải A và 3 giải B cho các hội viên xuất sắc.

4 giải A cho 3 hội viên và 1 tập thể: Lê Thành, Phan Văn Quang, Trần Quang Kỳ và Dàn nhạc Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh đã có những đóng góp lớn trong công tác của Hội và phong trào Văn hóa - Nghệ thuật của thành phố năm 2020 (xây dựng 3 chương trình tham gia Hội diễn ngành Công an năm 2020 trong đó chương trình "Gửi niềm tin" đạt giải xuất sắc, biên tập nội dung cho các hội diễn ở cơ sở).

3 giải B cho 3 hội viên: Nguyễn Thị Phú Tân, Nguyễn Phàn, Nguyễn Thanh Phương đã có nhiều đóng góp cho hoạt động Hội, tham gia sáng tác tuyên truyền phòng chống đại dịch Co-vid, đạt thành tích ở các Liên hoan, Hội diễn Sân khấu trên toàn quốc năm 2020.

Hội sẽ tổ chức trao Tặng thưởng vào dịp tổng kết cuối năm 2020.