Đắk Nông tổ chức hội thi ảnh, video nông thôn mới năm 2024

08.07.2024
P.V
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông vừa ban hành thể lệ Hội thi ảnh, video nông thôn mới năm 2024 với chủ đề “Đắk Nông với phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

Đắk Nông tổ chức hội thi ảnh, video nông thôn mới năm 2024

Hội thi ảnh, video nông thôn mới năm 2024 - chủ đề “Đắk Nông với phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” nhằm thông tin kịp thời và toàn diện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác xây dựng nông thôn mới, thành tựu đạt được trong hơn 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông. 

Hội thi yêu cầu về nội dung gồm: phản ánh chân thực các lĩnh vực lao động sản xuất, kinh tế xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục, an ninh trật tự, môi trường cảnh quan; ca ngợi, tôn vinh những tập thể, hộ gia đình, cá nhân xuất sắc tiêu biểu, mô hình hay, có nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng NTM; ca ngợi thành tựu đạt được, ý nghĩa của xây dựng NTM đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân...
Hội thi dành cho tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài tỉnh Đắk Nông, không giới hạn độ tuổi. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày ban hành kế hoạch đến ngày 15/11/2024.

Các tác phẩm dự thi gửi về email: hinhanh.tcnn2014@gmail.com và theo địa chỉ: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông, đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Mọi thông tin liên hệ: Ông Trương Văn Sơn, số điện thoại 0817855379; Ông Nguyễn Cảnh Phương, số điện thoại 0913406972