Hội nghị tổng kết hoạt động Mỹ thuật năm 2011

14.01.2012
Hội Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2011 vào chiều ngày 14/01. Hội nghị đã thảo luận và thống nhất với Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động nêu rõ sự chuyển biến cùng những hạn chế cần phải khắc phục trong năm qua và xác định nhiệm vụ trọng tâm sẽ triển khai thực hiện năm 2012 là đẩy mạnh hoạt động, nâng cao chất lượng sáng tác, phấn đấu có nhiều tác phẩm tham dự các cuộc thi, liên hoan mỹ thuật cấp khu vực và Trung ương đạt giải.

Hội nghị tổng kết hoạt động Mỹ thuật năm 2011

 

Hội Mỹ thuật Đà Nẵng  đã trao 06 tặng thưởng năm 2011 cho  các tác phẩm đạt chất lượng tốt và các cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào hội gồm: HỒN ĐẤT NƯỚC - Composite của Phạm Hồng - Loại A, SINH TỒN - Đá tổng hợp của Lê Công Dũng - Loại B, VỐN CỔ – Khắc gỗ của Trần Thị Cúc- Loại B, TÂM TRẠNG – Đá của Trần Hữu Hóa- Loại B, Nguyễn Vĩnh Thuận - Có nhiều đóng góp trong hoạt động mỹ thuật Đà Nẵng-Loại khuyến khích, Quang Huy - Có nhiều đóng góp trong hoạt động mỹ thuật Đà Nẵng - Loại khuyến khích.

 

Hoài An