Thực tế sáng tác tại Hòn Kẽm - Đá Dừng

09.03.2012
Sáng ngày 09/3/2012, Hội Nhà văn Đà Nẵng tổ chức chuyến đi thực tế sáng tác dọc sông Thu Bồn. Hơn 50 nhà văn, nhà thơ và hội viên các câu lạc bộ thơ trong thành phố tham gia. Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Hội Nhà văn Đà Nẵng làm trưởng đoàn.

Thực tế sáng tác tại Hòn Kẽm - Đá Dừng

Trong 2 ngày 09-10/3/2012, đoàn sẽ gặp gỡ giao lưu với xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức và tham quan Hòn Kẽm - Đá Dừng, thôn Đại Bình - một trong những cảnh đẹp thiên nhiên nổi tiếng ở tỉnh Quảng Nam. Đây là một trong những hoạt động góp phần trang bị vốn sống thực tế và cảm xúc sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng sáng tác đồng thời đáp ứng nhu cầu thiết thực của hội viên của Hội Nhà văn Đà Nẵng.

Việt Thái