Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu, sưu tầm, quảng bá văn hóa văn nghệ dân gian năm 2022

07.01.2023
Minh Khuê
Sáng 7/01/2023, Hội Văn nghệ dân gian thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng hoạt động năm 2023 và trao tặng thưởng cho hội viên tại Hội trường Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố

Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu, sưu tầm, quảng bá văn hóa văn nghệ dân gian năm 2022

Bà Đinh Thị Hựu - Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian trao tặng thưởng năm 2022 cho Tác giả Ngô Văn Ban với công trình "Văn hóa dân gian biển đảo Khánh Hòa - Những góc nhìn" (giải A) và Tác giả Nguyễn Hoàng Thân với công trình "Tìm về đất Quảng" (giải C).

Bà Đinh Thị Hựu - Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian đọc báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2023. Báo cáo nêu rõ, Hội đã phát hành sách Đà nẵng 25 năm sưu tầm, nghiên cứu văn hóa văn nghệ dân gian và sách Văn hóa dân gian Đà Nẵng Xuân Nhâm Dần 2022 nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Văn nghệ dân gian thành phố Đà Nẵng (16/01/2002 - 16/01/2022) và chào mừng 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (01/01/1997 - 01/01/2022). Hội đã tổ chức cho hội viên điền dã tại Nam Giang, Quảng Nam (từ ngày 25/06/2022 đến ngày 01/07/2022) để sưu tầm, nghiên cứu văn hóa dân gian địa phương. Các tư liệu thu thập được các thành viên trong đoàn đã xử lý hữu hiệu 5 chuyên đề (gồm 4 chuyên đề về văn hóa dân gian và 01 chuyên đề về văn học dân gian Cơ Tu). Hội đã thành lập Hội đồng Khoa học cấp cơ sở để hoàn chỉnh hồ sơ xét Giải Thưởng Văn học-Nghệ thuật Đà Nẵng lần thứ IV, trình lên Liên hiệp Hội lập Hội đồng xét giải. Kết quả Hội có 4 hội viên đạt giải thưởng 5 năm lần thứ IV do UBND thành phố Đà Nẵng trao tặng gồm: Đinh Thị Hựu, Võ Văn Hòe, Trịnh Tuấn Khanh, Hoàng Hương Việt. Về công tác xuất bản, năm 2022 có 04 hội viên xuất bản sách: NNC Trịnh Tuấn Khanh (219 trò chơi dân gian dành cho trẻ mầm non, Nxb Đà Nẵng), NNC Võ Văn Hòe (Văn hóa dân gian Cơ Tu - Truyền thống biến đổi và năng lực thích ứng, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội), NNC Ngô Văn Ban (Văn hóa dân gian biển đảo Khánh Hòa, Nxb Đà Nẵng), NNC Nguyễn Hoàng Thân (Tìm về đất Quảng, Nxb Đà Nẵng). Hội cũng có hội viên Ngô Văn Ban đoạt giải Ba B của Hội trung ương với tác phẩm Ca dao, tục ngữ, thành ngữ về chợ, việc đi chợ và nghề buôn bán người Việt xưa; hội viên Trịnh Tuấn Khanh đoạt giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố năm 2022 với tác phẩm 219 trò chơi dân gian dành cho trẻ mầm non.

Với nhiều nỗ lực hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, năm 2022 Hội Văn nghệ dân gian TP. Đà Nẵng được Khối thi đua Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng tặng danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến- Chủ tịch Đinh Thị Hựu được tặng danh hiệu: Lao động tiên tiến. Đồng thời Hội cũng được Khối thi đua Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố tặng Bằng khen năm 2022.

Tại Hội nghị, Hội cũng tổ chức trao giấy khen cho 10 hội viên hoạt động tích cực trong năm 2022.

Bà Đinh Thị Hựu - Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian trao giấy khen cho Hội viên có nhiều hoạt động tích cực trong năm 2022.

Năm 2023, Hội tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động để hội viên có điều kiện điền dã, nghiên cứu các vấn đề văn hóa văn nghệ dân gian; tổ chức thành công Đại hội Hội Văn nghệ dân gian thành phố Đà Nẵng lần thứ V (2023-2028) vào tháng 04/2023; Mở lớp Tập huấn công tác sưu tầm, nghiên cứu Văn hóa dân gian cho hội viên mới; Tổ chức Hội thảo khoa học về chuyên môn; Xuất bản sách Văn Hóa Dân Gian Đà Nẵng chào Xuân Giáp Thìn (Dự kiến xuất bản tháng 12/2023); Tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng, nâng cao chất lượng nội dung giới thiệu quảng bá tác phẩm – tác giả và các hoạt động văn học nghệ thuật trên trang Văn nghệ và Đời sống, Cửa sổ Âm nhạc... 

Với việc chú trọng sưu tầm, nghiên cứu, quảng bá vốn văn hóa văn nghệ, trong những năm qua, Hội Văn nghệ dân gian Đà Nẵng đã góp phần lưu giữ vốn văn hóa của ông cha để lại.

MK