Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2013

05.07.2013

Sáng ngày 05/7, Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ quan trọng của 6 tháng cuối năm 2013.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2013

Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động của Liên hiệp Hội và 9 hội chuyên ngành khá phong phú, sôi động tập trung tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố, các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương và đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn học nghệ thuật.

Ban chấp hành cũng đã thảo luận và thống nhất về những nhiệm vụ công tác trọng tâm phải thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2013:   

-Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và quảng bá tác phẩm về Hồ Chủ tịch (chú trọng đến nội dung làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh).

-Tổ chức các hoạt động văn học nghệ thuật chào mừng 10 năm Đà Nẵng được công nhận đô thị loại I, kỷ niệm 68 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam...

-Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, phối hợp tổ chức tốt kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Văn Nghệ Việt Nam.

-Tiếp tục động viên văn nghệ sĩ đi thực tế sáng tác để cổ vũ nhân dân thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Hòa Vang; chuẩn bị xuất bản tập sách văn học nghệ thuật về vùng đất và con người Hòa Vang trong quá trình xây dựng và phát triển.

-Phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ XVII năm 2013 tại Đà Nẵng đạt kết quả tốt.

-Tổ chức tốt Trại sáng tác văn học, mỹ thuật thiếu nhi.

-Phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình thành phố (DRT) thực hiện chuyên mục Văn nghệ và Đời sống nhằm quảng bá, giới thiệu tác giả-tác phẩm đến công chúng.

-Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để phục vụ cho các Hội tiến hành tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2013-2018, tiến tới chuẩn bị Đại hội Văn học – Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019.

 

Sau hội nghị, các hội chuyên ngành sẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhằm hoàn thành những nhiệm vụ đã đề ra.

 

Lý Thủy