Du Miền Hải Vân Quan - Nguyễn Nho Thùy Dương

03.05.2019
Rời xa đô hội phố phường
theo người lên chốn thiên đường trần gian
Hải Vân đây mây giăng màng
đường làng uốn khúc mướt ngàn dặm sương
phía bên kia sóng đại dương
và trên gió của bốn phương tụ về...

 Du Miền Hải Vân Quan - Nguyễn Nho Thùy Dương

Và kìa...
          nòn nỏn trăng thề
và em...
           em dưới đêm hè xốn xang
 
Hải Vân mây nước trăng ngàn
mai xa rồi sẽ muôn vàng vấn vương.

N.N.T.D