Đảo cho mỗi người – Thơ Nguyễn Nhã Tiên

09.05.2016

Trường Sa và em khoảng cách một chim bay

tôi xa lắm, triệu lần chim không tới

san hô đẹp

khắc một lời

đá nói

lẫn vào em cho biển có linh hồn

Đảo cho mỗi người – Thơ Nguyễn Nhã Tiên


Đảo trong em

và đảo trong tôi

con mắt đẹp

hải hà ơi vô tận

đảo em thực và đảo tôi thì mộng

phương nào vắng em phương ấy sẽ hao gầy.

N.N.T