Cổ Mân - Thơ Huỳnh Trương Phát

16.07.2013
..

Chuông chùa từng giọt trong veo

Thấm vào ký ức quê nghèo Cổ Mân

Đường làng bén gót phong trần

Hai đầu thương nhớ nội dành cho con

...

Cổ Mân - Thơ Huỳnh Trương Phát

 

Cho con trai Huỳnh Phát Cổ Mân


Cổ Mân làng nhỏ ven sông

Bao năm cách mặt mà không cách lòng

Tên làng ba đặt cho con

Lòng như sóng vỗ mênh mông chân đèo

 

Chuông chùa từng giọt trong veo

Thấm vào ký ức quê nghèo Cổ Mân

Đường làng bén gót phong trần

Hai đầu thương nhớ nội dành cho con

 

Nội con chân cứng đá mòn

Gánh chiều đi hết sắt son một đời

Ngược xuôi ngày tháng hụt hơi

Dấu chân để lại những lời mai sau

 

Cổ Mân cắt rún chôn nhau

Láng giềng còn một tiếng gàu trong tim

Ao nhà bóng nước xanh im

Gánh làm sao hết nỗi niềm quê ơi

 

H.T.P

Tạp chí Non Nước số 188