Bên tháp Chàm - Nguyễn Nho Khiêm

06.06.2019

Còn lại đây cây tháp

còn lại những vị thần bằng đá

vũ điệu áp - xa - ra

còn lại bí ẩn bên trong những viên gạch nung đỏ.

Bên tháp Chàm - Nguyễn Nho Khiêm


Lại gặp nhau

trong trái tim người nghệ sĩ

trong lòng tháp kia

trong thớ đá này

trong đêm hoan lạc Yo - ni và Lin - ga

nhiều khi chỉ là thần thoại

đầy ắp tưởng tượng.

 

Chiêm ngưỡng thời gian

chiêm ngưỡng điêu tàn

lặng im

nghĩ về thân phận.


N.N.K