Chỉ đạo tổ chức đại hội Nghệ sĩ sân khấu thành phố nhiệm kỳ 2018 - 2023

20.08.2018


Sáng ngày 20/8/2018, Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ sân khấu về việc chuẩn bị đại hội Hội Nghệ sĩ sân khấu nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Chỉ đạo tổ chức đại hội Nghệ sĩ sân khấu thành phố nhiệm kỳ 2018 - 2023

Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố chủ trì cuộc họp.

 

Thay mặt Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ sân khấu, Nghệ sĩ Nguyễn Trường Hoàng - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu báo cáo công tác chuẩn bị đại hội Hội Nghệ sĩ sân khấu nhiệm kỳ 2018 - 2023 về các nội dung: văn kiện đại hội, dự kiến cơ cấu và số lượng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, thời gian tiến hành đại hội... Các thành viên trong Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ sân khấu đã phát biểu nhiều vấn đề bổ sung nội dung báo cáo của chủ tịch Hội trên tinh thần trách nhiệm và xây dựng Hội vững mạnh trong nhiệm kỳ đến.

 

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Liên hiệp Hội cũng đã có những ý kiến góp ý về nội dung và công tác tổ chức đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Hội Nghệ sĩ sân khấu, trong đó chú trọng đến Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023 và đề án nhân sự ban chấp hành nhiệm kỳ mới để đảm bảo dân chủ, nghiêm túc và hiệu quả.

 

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố đã kết luận và chỉ đạo Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ sân khấu những nội dung trọng tâm cho việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

- Dự kiến thời gian tổ chức đại hội trù bị vào ngày 16/11/2018 và đại hội chính thức vào ngày 17/11/2018.

- Địa điểm tổ chức đại hội tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh.

- Hoàn chỉnh văn kiện đại hội gồm: Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Báo cáo của Ban kiểm tra, Điều lệ Hội (nếu có sửa đổi), Nghị quyết đại hội.

- Thống nhất đề án nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 - 2023 với số lượng 05 thành viên, theo cơ cấu dự kiến 03 thành viên trong Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2013 - 2018 và 02 thành viên mới tham gia Ban Chấp hành lần đầu. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đảm bảo theo Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 12/7/2018 về đại hội các hội chuyên ngành và Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố.

- Thống nhất với đánh giá tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 về thành tựu hoàn thành nhiệm vụ do Nghị quyết đại hội III đề ra, Hội Nghệ sĩ sân khấu đã hoạt động đoàn kết, nhất trí, hoạt động đều tay trong Ban chấp hành, hội viên; bước đầu có sự hoạt động đều giữa hai khối sân khấu chuyên nghiệp và sân khấu không chuyên, đã tập trung mạnh về bảo tồn, tôn vinh các loại hình sân khấu là các di sản văn hóa phi vật thể như tuồng, bài chòi; cân đối được lĩnh vực truyền dạy và biểu diễn, phối hợp tốt với các đơn vị để biểu diễn phục vụ công chúng; về tồn tại cần khắc phục là hoạt động chưa đều giữa các loại hình sân khấu, lý luận - phê bình, thiếu kịch bản hay, diễn viên giỏi; về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ đến phải tiếp tục phát huy những thành tựu trong nhiệm kỳ qua, đẩy mạnh xây dựng đội ngũ, các câu lạc bộ, tổ chức các trại sáng tác kịch bản, cân đối giữa sáng tác và lý luận phê bình, tuyển chọn các kịch bản có chất lượng tốt ở các loại hình để in lưu trữ và quảng bá, tăng cường phối hợp với các cơ quan ban ngành trong thành phố để phát triển hơn các hoạt động của Hội. 

Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ sân khấu sẽ triển khai tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố.

 

Đinh Trang