Đà Nẵng: Gửi 10 hồ sơ tham dự xét giải thưởng năm 2020 của Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam

21.10.2020
Minh Khuê
Thực hiện chủ trương giới thiệu tác phẩm hội viên địa phương tham gia dự xét giải thưởng năm 2020 của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã xét chọn và gửi 10 tác phẩm tham dự xét giải.

Đà Nẵng: Gửi 10 hồ sơ tham dự xét giải thưởng năm 2020 của  Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam

Căn cứ kết quả đề nghị của các Hội chuyên ngành, Ban Thường vụ Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã họp xét và quyết định chọn 10 tác phẩm của 05 Hội chuyên ngành Nhà văn, Nhiếp ảnh, Mỹ thuật, Điện ảnh, Âm nhạc gồm các tác phẩm: tản văn Dấu xưa xứ Quảng - Ký ức thành phố tiếng còi tàu của Trần Trung Sáng, tập thơ Giới hạn của Phan Hoàng Phương, tập truyện thiếu nhi Ở hai phía cầu vồng của Nguyễn Thị Phú, ảnh màu nghệ thuật Chống dịch của Nguyễn Cường và Cầu Rồng thành phố Đà Nẵng của Thái Quán Chúng, tranh acrylic Những ngày không quên của Nguyễn Tấn Kiệt, tranh acrylic Sức Kháng cự của Nguyễn Văn Thành; điêu khắc gỗ phá bản Sợi nhớ của Nguyễn Tiến Việt, phim tài liệu Hội An - Những ngày sống chậm của Phạm Hồng Liên, ca khúc Giữ mặt trời trong ta của Nguyễn Thị Thu Thủy gửi tham gia dự xét giải thưởng năm 2020 của Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam.

Tác phẩm Những ngày không quên của Nguyễn Tấn Kiệt

Tác phẩm Sức Kháng cự của Nguyễn Văn Thành

Tác phẩm Sợi nhớ của Nguyễn Tiến Việt

Tác phẩm Chống dịch của Nguyễn Cường

Tác phẩm Cầu Rồng thành phố Đà Nẵng của Thái Quán Chúng

M.K