Một góc mùa thu – Thơ Ngân Vịnh

05.01.2017

Hết mưa tm tã

ao bèo

lồi hai con mắt ếch

gỡ tóc rối

đêm tay lạnh

miên man ngoài cửa gió lùa

Một góc mùa thu – Thơ Ngân Vịnh

em

một góc mùa thu

để anh còn xanh nụ cúc

bỏ rơi chiều vàng rưng rức

không sương bên này

không nắng bên kia.

 
N.V