Tổ chức thực tế sáng tác "Theo chân Bác Hồ"

15.10.2012
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2012, Chỉ thị số 03/CT-TW về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Bộ Chính trị, phát huy kết quả đạt được của đợt thực tế sáng tác “Theo chân Bác Hồ” đã tổ chức năm 2011 và được sự cho phép của Thường trực Thành ủy, Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tiếp tục tổ chức đoàn thực tế sáng tác “Theo chân Bác Hồ” gồm 12 văn nghệ sĩ do nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội làm trưởng đoàn, từ ngày 16/10 đến 24/10/2012 tại tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc.

Tổ chức thực tế sáng tác

Trong thời gian 09 ngày, Đoàn sẽ đi thực tế tại một số địa danh lịch sử có liên quan đến dấu ấn hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng như tham quan, nghiên cứu tư liệu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, nơi Bác sinh sống và đào tạo cán bộ cách mạng cho Tổ quốc tại Long Châu; tham quan một số địa danh từng in dấu chân hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 1936-1940; tham quan, nghiên cứu tư liệu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, nơi ghi dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng hoạt động ở Quảng Tây tại Liễu Châu; tham quan, nghiên cứu tư liệu tại Bảo tàng Bát bộ Quân, nơi Bác Hồ bí mật hoạt động tại Quế Lâm.

Qua đợt thực tế nhằm góp phần trang bị thêm tư liệu và vốn hiểu biết về cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chủ tịch, về  cách  mạng  Việt  Nam giúp các thành viên trong đoàn có thêm nhiều sáng tác văn học và tác phẩm nghệ thuật về Chủ tịch Hồ Chí Minh, phục vụ nhiệm vụ quảng bá tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh và tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và sự cần thiết mang tính thực tế của cuộc vận động đối với xã hội và văn nghệ sĩ thành phố.

 

Văn Như