Tham gia Giải thưởng “Cây bút Tuổi hồng”

01.04.2013

Giải thưởng Cây bút Tuổi hồng là hoạt động nhằm động viên, khuyến khích phong trào sáng tác của thiếu niên, nhi đồng cả nước thực hiện chương trình hợp tác giữa T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Nhà văn Việt Nam

Tham gia Giải thưởng “Cây bút Tuổi hồng”

Do Hội đồng Đội T.Ư và Báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức hằng năm dành cho đối tượng xét giải là các em học sinh từ 7 đến 16 tuổi, có tác phẩm (thơ và văn xuôi) đăng trên các ấn phẩm (báo chí, tạp chí) được các cơ quan báo chí, Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố, các nhà xuất bản giới thiệu.

Hưởng ứng Giải thưởng Cây bút Tuổi hồng năm 2013, Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật Đà Nẵng đã tuyển chọn 11 tác phẩm truyện ngắn và thơ của 7 tác giả trong số nhiều sáng tác của các em học sính các trường phổ thông ở Đà Nẵng được đăng trên Tạp chí Non Nước và tập sách Chong chóng gió do Liên hiệp Hội xuất bản gởi tham gia giải thưởng. Đây là dịp giới thiệu và tạo điều kiện để các sáng tác của thiếu niên Đà Nẵng góp phần vào phong trào sáng tác của thiếu niên, nhi đồng cả nước .

 

Mai Liên