Xin được yên – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

11.10.2016

Em đã xa dòng sông mát trong

Chiếc xe thời gian chở em đi v phía gió thổi

bụi mù giăng lối

âm ỉ lời cỏ cây

trên con đường mờ khuyết

thực hư...

Xin được yên – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

phía nào cũng in hằn dấu buốt

dẫu biết

hương rạ cuối mùa còn quyện hơi vụ gặt

nhưng xin

trăng đừng về xua cổng nhớ

để yên chút tình đã xa.

 

N.N.T.D