Với mùa thu Hà Nội – Thơ Bùi Công Minh

16.07.2015

 Như có khói bay khói bay đầy trời

Gió đã se heo may rồi đấy

Một mùa thu mùa thu trở lại

Mà anh xa anh phải xa rồi.

Với mùa thu Hà Nội – Thơ Bùi Công Minh


Không lặp lại đâu không lặp lại trong đời

Nhưng lặp lại vẫn nghìn lần giống thế

Cái lặp lại nhắc một lời đau xé

Về những điều không lặp nữa đâu em.

B.C.M