Thơ Hà Duy Phương

07.11.2013
...

Đó là giấc mơ tôi băng ngang cánh rừng nâu màu lá mục

Và màu xám chì chi chít những bài thơ

Vết tích bút lửa ghi khắc trên những thân cây cổ thụ gãy đổ

Những lối mòn bị chắn ngang

Xước nỗi buồn vắt dọc

..

Thơ Hà Duy Phương

từ không-có-hình-hài

 

 

tôi chui ra từ đó

nơi bụi gai xương rồng đã vắt khô mình trên cát nóng

gót chân lạc đà còn rát bỏng dung nham

miệng núi lửa phún trào từng cơn địa tầng đứt gãy

tôi chui ra từ không-có-hình-hài

 

một ngày hôm nay chợt muốn mọc cánh bay tìm về nơi ấy

ôi cánh chim thất lạc mặt trời

nặng mang trái phá

để còn lại dấu mình trên xương thịt im rơi

 

tôi rong chơi từ đó

từ không-có-hình-hài...

 

 

Giấc mơ băng ngang

 

Đó là giấc mơ tôi băng ngang cánh rừng nâu màu lá mục

Và màu xám chì chi chít những bài thơ

Vết tích bút lửa ghi khắc trên những thân cây cổ thụ gãy đổ

Những lối mòn bị chắn ngang

Xước nỗi buồn vắt dọc

 

Không hứa hẹn gì khi con đường đã cũ

Băng ngang cánh rừng bít lối

Giấc mơ tôi rã mòn chân mỏi

Đạp dấu hồn nhiên

 

Tôi như cô bé quàng khăn đỏ

Buồn ngác ngơ bên cánh rừng thơ lạnh hoang bóng sói

 

Không hứa hẹn gì khi mặn nồng đã cũ

Giấc mơ băng ngang cánh rừng nâu màu lá mục

Tôi hứa hẹn nhiều với thơ

Cho một lần biết mới...

 

                                    H.D.P