Cầu vồng hai săc - Nguyễn Thị Anh Đào

31.05.2019

toại nguyện  nỗi buồn

cầu vồng hai sắc em - anh

gồng gánh thêm hai nỗi nhớ

gồng gánh thêm hạnh phúc gầy

Cầu vồng hai săc - Nguyễn Thị Anh Đào


chiếc lá cuối thu run rẩy

trơ mùa khô, tóc và em

trơ gốc rạ ngày gió chướng

chỉ dại khờ em trao anh

 

cầu vồng hai sắc đỏ đen

hạnh phúc vốc đầy vạt áo

hạnh phúc thờ ơ qua ngõ

mùa giao nhau trên đôi môi

 

chợt nhớ về lời ước hẹn

vun đầy  gánh đa đoan

hương tóc gửi về Hà Nội

đêm đông có ấm tim người?

 

em không dư thừa nông nổi

em không dại khờ đam mê

nhưng nỗi nhớ anh chật gió

tung mùa trên cánh bèo khô.

N.T.A.Đ