Trời đói chim – Thơ Nguyễn Thị Ánh Huỳnh

09.05.2013
..

Có sự im lặng làm ù tai

Có những tiếng ồn chữa bệnh điếc

Có khi nào cây đói chim mà chết

Có khi nào trời đói chim mà bỏ đi ?

..Trời đói chim – Thơ Nguyễn Thị Ánh Huỳnh

Sáng nào  trên ngọn cây bò cạp nước

Trước nhà tôi

Chim cũng tụ về hót

Có người đàn ông chạy ra chửi chim:

- Hót điếc tai

Rồi ném vào chim mấy hòn sỏi vút !

 

Sáng nay chim sợ không đến hót

Vẫn người đàn ông ngó cây bò cạp nước:

- Bọn chim làm tao điếc tai

Lại ném sỏi vào hàng cây không chim ….

 

Từ đó

Trời đói chim

Đôi tai người đàn bà đói tiếng hót

Cây bò cạp nước ủ rũ vì không được ăn sáng

 

Có sự im lặng làm ù tai

Có những tiếng ồn chữa bệnh điếc

Có khi nào cây đói chim mà chết

Có khi nào trời đói chim mà bỏ đi ?

 

N.T.A.H