Cơn nóng – Thơ Ngân Vịnh

26.05.2017

Gió nóng thổi những giọt nước mắt rơi xuống bùn

thánh địa vắng người đi không trở lại

gai xương rồng cõi thấy

trời thì ở tít cao xanh

Cơn nóng – Thơ Ngân Vịnh

chén sành nghiêng mặt soi vào rượu

chem bẻm cặp đùi chôn cất mê tơi

ngang dọc càn khôn không ngã giá

ăn nằm chợ trời

tóc bạc chợ trời

 

Ồ lá mít

ồ hai bàn tay trắng

ron rón bước chân trời đất vô thường

vai áo không còn mụn vá

ngày như thong dong hơn

 

ngã bảy, ngã ba mời đến

rủ rỉ cánh hoa ru hời

một con đò neo bến

ngọn lửa lòng chia đôi.


N.V