Cuộc đời mấy chốc - Hoa Níp

11.03.2014
...

Đừng yêu hoài nét ngây thơ

Mai kia nàng bỗng bất ngờ dối gian

 

Đừng mong hoài phút huy hoàng

Tương lai, hiện tại mơ màng quay quay

..

Cuộc đời mấy chốc  - Hoa Níp


 

Đừng tin hoài một niềm tin

Bản ngã là của chính mình không hơn

 

Đừng đau hoài một nỗi buồn

Thời gian tắm táp sẽ mòn vết thương

 

Đừng theo hoài một ngả mòn

Đường đời muôn nẻo nước non vô bờ

 

Đừng yêu hoài nét ngây thơ

Mai kia nàng bỗng bất ngờ dối gian

 

Đừng mong hoài phút huy hoàng

Tương lai, hiện tại mơ màng quay quay

 

Đẹp nhất là giây phút này

Cuộc đời mấy chốc mà day dứt hoài

H.N