Trăng lưỡi liềm - Hàn Thủy Giang

10.07.2014
..

Cho đến tận bây giờ người ta vẫn vẽ hình Ngài

tưởng tượng thêu dệt trên giấy trắng bóng

theo hình ảnh của bao kẻ viết sách tăm tối

Con rắn hóa thành sợi chỉ buộc những vai sách với nhau

...

Trăng lưỡi liềm - Hàn Thủy Giang

Như trăng lưỡi liềm

Sự xúc phạm treo lửng lơ trên đầu bạn

Mỗi tháng vài ngày

Bạn nhìn thật sâu vào phần tối tăm ẩn khuất trên cao

 

Có phải từ phần tối ấy, ôi Đấng Sáng Tạo!

Con cái Ngài bị đuổi khỏi khu vườn

Với hành lý – một tự do đau khổ

Với bạn đường – luôn bất trắc phản bội

 

Cho đến tận bây giờ người ta vẫn vẽ hình Ngài

tưởng tượng thêu dệt trên giấy trắng bóng

theo hình ảnh của bao kẻ viết sách tăm tối

Con rắn hóa thành sợi chỉ buộc những vai sách với nhau

 

Đã lâu tôi cùng bạn buông bỏ những cuốn sách như thế

Ngoài kia lại đến ngày trăng lưỡi liềm

mang màu vàng hoa cúc nơi khu vườn cổ xưa

nhưng bị nguyền, nên phần sáng chỉ còn hình một lưỡi cong đáng sợ

 

H.T.G

Nguồn: vanvn.net