Nẻo về - Thơ Nguyễn Hoàng Sa

09.03.2017

Bóng thời gian

che lối mòn

Biền dâu xanh cứ chập chờn trong mơ

Cầu Chìm         

sông chảy lặng lờ

đục trong bồi lở khuất mờ dấu xưa

Nẻo về - Thơ Nguyễn Hoàng Sa

Về theo gió gọi sang mùa

Nỗi chi

thu nhuộm nắng mưa như là…

Người đi

lạc phía trời xa

biết còn nhớ thưở mượt nà dâu xanh

Qua rồi năm tháng chiến tranh

quặn đau con đất chao chênh bãi bờ

Thuyền nan bến nước mơ hồ

Gọi trong sâu thẳm ảo mờ dòng trôi

Đời là

sấp ngửa cuộc chơi

Chừ về vướng giữa đầy vơi nỗi niềm

Tóc nghe sợi chín sợi hườm

cúi hồn hớp chút nổi chìm sông quê

 

Lỡ mai kia lạc nẻo về…

 

N.H.S