Thì em cứ nói đi…-Thơ Lê Huy Hạnh

04.04.2017

Thì em cứ nói đi
Những lời ngọt ngào
Lời biển xanh
Lời con thuyền vỗ sóng
Thì em cứ nói đi
Về một thời mơ mộng
Về một thời ngơ ngẩn tiếng ve
Phượng đỏ
Trưa hè

Thì em cứ nói đi…-Thơ Lê Huy Hạnh

Thì em cứ nói đi
Lời gió tự suối khe
Lời thác reo
Nghìn năm
Hoang dã

Thì em cứ nói đi
Lời dòng sông em ả
Lời đất đai
Bàn chân ngấn phù sa

Thì em cứ nói đi
Những lời thiết tha
Lời yêu nhau
Nụ môi
Nồng ấm

Lời giận hờn
Chia ly
Đồng vọng

Lời khát khao
Thơm thảo
Gọi xuân

Thì em cứ nói đi
Cho ta hoá mênh mông...

L.H.H