Biển thanh xuân - Trương Điện Thắng

06.06.2014
..

Ta nhỏ bé trước đầm Long Loan bầm sắc phượng

Là máu xương hàng vạn tinh binh

Những Quản cơ, Lê Đình Lý, Nguyễn Tri Phương

Đã đốt cháy cả một thời trai trẻ

Để bia đời nghĩa trủng nhuốm rêu phong

..

Biển thanh xuân - Trương Điện Thắng

Ta nhỏ bé trước màn đêm

Giấu mình trong màu đêm

Mà biển kia còn thức

Những đợt sóng lâu đời nhuốm bạc

Giấu vào lòng hơi thở tuổi thanh xuân

 

Ta nhỏ bé trước ngàn năm Thăng Long

Trước hồ Gươm máu bầm trên lưỡi kiếm

Những ngõ Gióng dọc sông Hồng gió lượn...

 

Ta nhỏ bé trước những lối xưa trong thơ Bà Huyện

Bao đền đài phai nhạt thủy chung

Nén cô đơn Nguyễn Bá Trác phân trần

Những giọt hồ trường vô hướng

 

 

Ta nhỏ bé trước đầm Long Loan bầm sắc phượng

Là máu xương hàng vạn tinh binh

Những Quản cơ, Lê Đình Lý, Nguyễn Tri Phương

Đã đốt cháy cả một thời trai trẻ

Để bia đời nghĩa trủng nhuốm rêu phong

 

Phạm Hầu ơi đừng hỏi phía xa lòng

Nỗi cô đơn thời nào không vô tận vô biên

Nhưng “xe ngựa, tráp giày” là cỏ rác của cụ Phan...

Người dõng dạc gọi Quốc hồn đà khản cổ

 

Bao ngư phủ níu cột buồm ngoài biển đảo

Một đêm thành tang trắng đất Bình Minh

Những trai trẻ không về quê cũ Khuê Trung

Điệu Bả Trạo nghẹn giữa chiều Lý Sơn năm nọ

Ta nhìn biển sóng ầm ào muôn đợt gió

Thương chân trời giông chớp mông mênh ...

 

Ta nhỏ bé trước màn đêm

Giấu mình trong màu đêm

Mà biển kia còn thức

Sóng ơi sóng, ngàn sau đầu dẫu bạc

Vẫn bền lòng ưỡn ngực thanh xuân!

 

7.2009-7.2011

T.Đ.T