Thắp mặt trời Xuân - Minh Đan

23.01.2014
..hoa mở lối
sương sương non ngủ quên giấc mơ
xuân
những lá cuộn vào nhau
không thỏa hiệp với mùa đông
..

Thắp mặt trời Xuân - Minh Đan


Đường cong cong đầm đìa rêu ngủ
phố lạnh
xé toạc ngày rủi may
hoa mở lối
sương sương non ngủ quên giấc mơ
xuân
những lá cuộn vào nhau
không thỏa hiệp với mùa đông

Đường đường cong
em - con gái
thắp mặt trời
không hư ảo
không chông chênh.

M.Đ

Nguồn: http://vanvn.net