Chiều chỉ mình tôi biết- Thơ Ngân Vịnh

01.05.2015

Ngõ tre rét ngọt chiều nay 
Không ai chờ đợi - mưa bay tôi về 
Nghe ngờm ngợp gió bờ đê 
Lõm vai mờ khói làng quê nhạt ngày

 Chiều chỉ mình tôi biết- Thơ Ngân Vịnh

Mùa đông cây khẳng khiu cây 
Kiếm tìm hơi ấm bàn tay kiếm tìm 
Giậu nghiêng có thể nào tin 
Trời ơi! Sao lá bìm bìm vẫn xanh? 

Mặt sân nhà rỗ giọt gianh 
Lối xưa cổng đất như dành cho tôi 
Cuộc đời tóc đã bạc rồi 
Mà nghe vài trái sung rơi cũng buồn 

Dường như trong bảng lảng sương 
Nửa vầng trăng ở trên khuôn mặt mình 
Ngày đi, ngày đến lặng thinh 
Buộc tôi vào những bóng hình không đâu.

 

N.V