Tâm sự với thần Kim Quy – Thơ Hồng Thiện

13.08.2016

Nghìn năm, cụ sắp đi qua

tôi long đong cõi người ta chưa thành

trên bờ bóng lá đương xanh

hay đâu nước bạc sóng lành đáy sâu

Tâm sự với thần Kim Quy – Thơ Hồng Thiện


vui buồn tôi, cụ biết đâu

binh yên vẫn chỉ có màu mây bay

dãi dầu từ bấy đến nay

cụ đêm yên tĩnh, tôi ngày bão dông

 

ngoi lên thấy một chút hồng

Cụ sao thấy hết bão bùng thể gian

chuyện trăm năm giở lại bàn

buồn, vui – tôi, cụ lại tràn cung mây.

 

K.H.T