Quãng vắng – Thơ Nguyễn Nhã Tiên

18.11.2016

Những đường mây mòn con mắt ngắm

đợi một tin mưa

mềm mái hiên gầy

đánh lừa tôi bao cầu vồng ửng sắc

vạt áo trắng ngần hư ảo mây bay

Quãng vắng – Thơ Nguyễn Nhã Tiên

Mùa hạ đi rồi

không một dấu chân

từng bãi vắng dư vang bầy đàn gió dại

cây cỏ úa ánh lên niềm khắc khoải

con dế kêu sâu hun hút

một khoảng trời

 

Mọi thanh âm không tạc nổi hình hài

nắng gió quang ba chật đầy con mắt

cớ gì em - nguyên hình quãng vắng

mưa ngoài ngàn thăm thẳm một tin mây.    

N.N.T