Phố đêm – Thơ Nguyễn Hoàng Sa

01.11.2017

Nhìn từ góc khuất khuôn viên phố

Đêm gối lên đêm một khoảng tối lạ thường

Những con đường chặt nhau nhiều khúc

ngã tư nhan nhản rẽ vào đêm

Phố đêm – Thơ Nguyễn Hoàng Sa

Người phố, người quê trộn vào nhau

Mình đang lạc nơi nào của phố

Những tên đường lạ hoắc đẫm hơi sương

Vương vướng chút hơi người nửa quen, nửa lạ

Lớ ngớ vào đây thuở nào chẳng nhớ

Mình nhìn phố, phố nhìn mình bỡ ngỡ

Lạ lẫm phố quên ngờ ngợ một lối về

 

Có con đường thức đến cuối chân mây

Sông uống sao trời chảy vào đêm thăm thẳm

Loay hoay lựa con đường về phố vắng

Nghe bước chân mình lún vào đêm…

 

N.H.S.