Nói với một người anh - Thơ Thanh Quế

14.03.2019

Anh lớn hơn tôi năm tuổi

Nhưng bây giờ anh nhỏ hơn tôi

Tuổi anh dừng ở con số ấy thôi:

28

Đúng ngày anh ngã xuống

Trong tư thế người đang nhằm bắn (1)

Nói với một người anh - Thơ Thanh Quế

Rồi nay mai

Tuổi tôi sẽ gấp đôi anh

Sẽ còn nhiều nữa

Riêng anh vẫn dừng ở 28 tuổi

 

 

Tôi như thấy những tháng năm đời mình còn lại

Là những tháng năm vay mượn của các anh

Những người đã khuất...

                                                             28-6-1987

 

T.Q

 

 

(1) Dựa theo ý một câu thơ trong bài "Dáng đứng Việt Nam"

của Lê Anh Xuân