Nhớ Huế - Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

04.08.2017

Một mình ngồi nhớ Huế
biết ngày nào ra thăm
cách nhau đôi bờ mộng
cơn bão lòng trào dâng
ngước trông vời đỉnh đèo
nghe mưa thầm xứ Huế
thẳm sâu tình dâu bể
mùa cơn lũ tràn qua

Nhớ Huế - Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

nhớ Huế thêm thương mình

giữa đôi bờ chìm nổi

ước mơ mòn sớm tối

trên bước đường nhân gian


N.N.T.D