Trong khu vườn cỏ dại – Thơ Đinh Thị Như Thúy

06.03.2017

Tắm gội bằng màu xanh cỏ cây
Như tắm gội bằng những câu thơ mỗi sáng
Để tôi bình an tâm 

Có thể dòng chảy cuộc đời tôi
Chưa bao giờ cuồng loạn
Nhưng tim tôi sóng ngầm luôn cuộn
Vì những bông hoa dại
Thầm lặng nở trên cỏ ướt
Như những mảnh mặt trời

Trong khu vườn cỏ dại – Thơ Đinh Thị Như Thúy

Tự nguyện buộc ràng tôi vào mái nhà này

Những công việc không tên

Bàn tay thô ráp

Đôi khi tôi ngồi nhớ

Sương mây của một thuở

Tôi còn là cỏ cây

 

Ban đêm

Giấc mơ tôi chao lượn

Dưới những vòm xanh

Sáng ra

Tóc tôi thơm mùi lá

 

Có một ngày

Quẫy cựa đòi bung vỡ những hạt mầm

Bỗng chốc tâm trí tôi

Bỗng chốc thân xác tôi

Bỗng chốc xốp, mềm, ấm, ẩm ...

 

Đ.T.N.T